GeoRentCar

Warunki ogólne wynajmu samochodów w firmie "Geo Rent Car"

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wynajęcie samochodu nie jest czynnością skomplikowaną, lecz bardzo prosta. Wynająć samochód w firmie "Geo Rent Car" może prawie każdy, kto spełnia warunek odpowiedniego wieku i posiada doświadczenia w prowadzeniu samochodu. Dokumentami, na podstawie których powyższe warunki są weryfikowane są: paszport i prawo jazdy, które jest ważne na terytorium Gruzji.

Cała procedura przetwarzania dokumentów potrzebnych do wypożyczenia samochodów trwa średnio 15-20 minut. Szczegółowe warunki, które powinien spełnić kierowca samochodu wypożyczanego od firmie "Geo Rent Car" są następujące:

 1. Samochód może wypożyczyć osoba w wieku od 21 do 65 lat.
 2. Kierowca powinien posiadać prawo jazdy przez minimum dwa lata.

Wymagany depozyt/zabezpieczenie zawiera równowartość kwoty $200 w walucie lokalnej, według kursu Narodowego Banku Gruzji w dniu rozliczenia.

Wynajem samochodów w Tbilisi odbywa się według stawek określonych w cenniku. Taryfy zawierają usługę ubezpieczenia samochodu: roszczenia ubezpieczeniowe w razie wypadku, roszczenia wynikające z uszkodzenia mienia, ubezpieczenie od kradzieży, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, niektóre należności podatkowe. Koszty paliwa nie wchodzą w skład opłaty taryfowej. Ewentualne dodatkowe zniżki są negocjowane indywidualnie w każdym przypadku.

Podstawową zasadą wynajmu samochodów w naszej firmie jest całkowita otwartość i przejrzystość naszych relacji z klientem. Wypożyczanie samochodów - to dziedzina, w której jesteśmy profesjonalistami. Z tego powodu zawsze zwracamy uwagę klientów na szczegółowe warunki korzystania z usługi wynajmu samochodu. W ten sposób staramy się z wyprzedzeniem unikać nieporozumień, które mogłyby się pojawić w trakcie trwania najmu. Naszym celem jest aby Państwa podróż pozostawiła tylko dobre wrażenie.

Ponieważ niestety, nikt nie jest w pełni zabezpieczony przed wystąpieniem nieprzyjemnych sytuacji, czujemy się zobowiązani wyjaśnić Państwu, co robić, gdy problemy się pojawią. Dlatego też, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów związanych z eksploatacją pojazdu, prosimy aby zwrócili Państwo uwagę na szczegółowe warunki umowy, które nasza firma zawarła z Wami przy wydawaniu samochodu.

Poniżej znajduje się kilka punktów, które wymagają uwagi:

 • W naszej firmie nie ma dziennego limitu kilometrów dla samochodów.
 • Wszystkie pojazdy są ubezpieczone od ryzyka uszkodzenia i kradzieży w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych w Gruzji. Wysokość ubezpieczenia obejmuje całkowitą wartość samochodu.
 • W przypadku uszkodzenia pojazdu podczas wynajmu, nasza firma niezwłocznie wyśle do Państwa naszych ekspertów.
 • W wypożyczonym samochodzie będzie znajdować się pewna ilość paliwa, ustalona w umowie wynajmu.
 • Kolejne tankowania samochodu klienci wykonują samodzielnie zgodnie z ich potrzebami, stosując rodzaj paliwa wskazany w specyfikacji samochodu.
 • Pojazd musi być zwrócony z ilością paliwa taką jak w chwili jego odbioru.
 • Jeżeli samochód zostanie zwrócony z większą ilością paliwa niż to było w chwili odbioru, wartość dodatkowego paliwa nie podlega zwrotowi.
 • Zwracany samochód powinien być umyty i sprzątnięty wewnątrz.
 • W przypadku zwrotu brudnego samochodu procedura jego przygotowania do wynajmu kolejnemu klientowi komplikuje się i wydłuża. W związku z tym klient zwracający brudny samochód będzie obciążony dodatkowo kosztami jego mycia i sprzątnięcia.
 • Najemca zobowiązuje się eksploatować samochód zgodny z instrukcją obsługi pojazdu udzieloną przez personel «Geo Rent Car » przed jego wydaniem.
 • W przypadku uszkodzenia pojazdu, w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, koszty naprawy samochodu skompensowany będzie przez najemcę.
 • Przy wydawaniu samochodu odpowiadający za to pracownik naszej firmy przeprowadza w obecności najemcy podstawową kontrolę samochodu wpisując do załącznika aktu wynajmu wszystkie możliwe uszkodzenia karoserii, części i zespołów samochodu. Sprawozdanie z kontroli zostaje podpisane przez strony. Przy zwrocie samochodu odbywa się ponowny przegląd w celu ewentualnego znalezienia zmian w stosunku do stanu stwierdzonego w podpisanym protokole wydania auta.
 • W przypadku ujawnienia nowych uszkodzeń powstałych podczas wynajmu, Nasza firma ma prawo do wystąpienia do najemcy z roszczeniem w wysokości kosztów naprawy samochodu. Dotyczy to rodzaju uszkodzeń, które nie są objęte warunkami firmy ubezpieczeniowej.
 • W razie wypadku z udziałem wypożyczonego samochód, lub odkrycia uszkodzenia (wgniecenia, zadrapania, rozbitej szyby, itp.), najemca obowiązkowo musi niezwłocznie powiadomić:
  1. Dyspozytornię naszej firmy przez telefon.
   +995 593 93 00 99 (24/7).
  2. Dyspozytornię firmy ubezpieczeniowej (Aldagi), tel.
   +995 322 444 999 i zadzwonić na policję przez telefon 122 w celu udokumentowania zdarzenia.
 • W protokole przygotowanym na miejscu wypadku przez policję, konieczne jest określenie WSZYSTKICH uszkodzeń powstałych w jego wyniku. Uprzejmie prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na ten niuans, ponieważ uszkodzenia, które nie zostaną wymienione w protokole policyjnym z miejsca wypadku nie są następnie uwzględniane przez firmy ubezpieczeniowe i muszą być rekompensowane przez najemcę.
 • Po większości wypadków drogowych zachodzi również konieczność ewakuacji uszkodzonego pojazdu. W takim przypadku konieczne jest skontaktowanie się z firmą "Geo Rent Car".
 • W przypadku stwierdzenia, że prowadzący pojazd , w chwili jego prowadzenia był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, obowiązek pełnej rekompensaty uszkodzeń samochodu, jak również obowiązek pokrycia kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim, przechodzą na najemcę.
 • Przeniesienie prawa użytkowania samochodu na osoby trzecie jest możliwe tylko na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez naszą firmę. W razie wypadku, gdy pojazd jest prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie najmu lub pełnomocnictwie wydanym przez naszą firmę, obowiązek zadośćuczynienia za wszystkie koszty szkód powstałych w samochodzie, jak również za koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim, spada na najemcę.
 • W razie wypadku udokumentowanego zgodnie z zasadami określonymi powyżej, odpowiedzialność klienta nie przekracza wysokości bezwarunkowej franczyzy określonej w warunkach ubezpieczenia lub depozytu zabezpieczający.