GeoRentCar

תנאי שכירות רכב בחברת גאו רנת קאר

כפי שידוע, לא קשה בכלל לשכור מכונית. בחברת גאו רנת קאר בשטחי גאורגיה כולם יכולים לקבל אוטו כנגד הצגת דרכון ורישיון נהיגה, המספקים את הדרישות הגילאי וותק הנהיגה. הפרוצדורה של רישום המסמכים עבור שכירת הרכב לוקחת בערך 15-20 דקות.

אלה התנאים בחברת גאו רנת קאר::

זכות לשכור רכב בעידן מ-21 עד 65-
דרוש ותק הנהיגה לשנתיים לפחות -

צריך הפקדת ערבות בתנאים כדלהלן:

במעמד שכירת מכונית קלה, ביום התשלום, 200$ שווה לארי, על פי שער ההמרה, שיקבע ע''י הבנק הלאומי של גאורגיה -

 

שכירת רכב בטביליסי מתבצעת בהתאם לעלות המצויינת ברשימת המחירים. התעריף כולל את שירותי ביטוח הרכב: ביטוח תאונות דרכים, גרימת נזק לנכס וחטיפת מכונית, ביטוח אחריות אזרחית, החלק מהמיסים. התעריף אינו כולל הוצאות דלק. הנחת מחירים נוספים תידון במקרים קונקרטיים בנפרד.

העיקרון המהותי של השכרתנו זה שיתוף פתוח עם הלקוח ושקיפות מלאה. השכרת רכב זה תחום שבו אנחנו מקצוענים. אנו תמיד מפנים את תשומת ליבך לתנאי שכירת הרכב ומנסים להוריד אי-הבנות, שיכול להיווצר במעמד השכרת הרכב.

אנו מקווים, שהנסיעות ברכב שלנו ישאירו אצלך רק רושם נעים!

אך, לצערנו, אף אחד לא מבוטח מהנסיבות הלא נעימות. לכן אנו מוצאים את עצמנו מחוייבים להסביר לכם איך להתנהג במידה וקרה מקרה. בגלל זה, לשם מניעת הסכסוכים האפשריים, אתה מתבקש לשים לב לתנאי החוזה, שיערך בין חברתנו לבינך בעת מתן המכונית.

להלן הפרטים, שצריך לקבל אותם בחשבון:

לא מוגבל המרחק שיעבור רכב -
כל רכב מבוטח בחברות ביטוח מובילות בגאורגיה במקרה סיכון הנזק או גניבת הרכב. הביטוח כולל פרנצ'יזה ללא תנאי השווה לסכום הערבות -
במידה וחלה תקלה טכנית בעת השימוש ברכב חברתנו תשלח אליך את מומחינו לאלתר -
במעמד השכרת הרכב יתן ללקוח דלק בכמות מסוימת שירשם בקבלה -
אחר כך הצרכן עצמו ידאג לאספקת הרכב בדלק ובמאפיינים הטכניים המתאימים -
האספקה הנ''ל תהיה לפי הצורך של הלקוח -
צריך להחזיר את הרכב באותה כמות הדלק כפי שהיה בעת קבלתו -
במידה והתברר, שבמעמד החזרת הרכב יש בו דלק יותר ממה שהיה בעת השכרתו, מחיר הדלק הזה לא יוחזר ללקוח -
את הרכב צריך להחזיר נקי גם מהחוץ וגם מביפנים -
במקרה והחזרת רכב מלוכלך, תסתבך פרוצדורת הקבלה ותיקח זמן מיותר. עם זאת, לפי מחירי השכרת הרכב, ינוכו עלויות שטיפת הרכב ונקיונו מבפנים -
השוכר חייב לבצע את הוראותיה של חברת "גאו רנת קאר" בקשר לשימוש ברכב -
השוכר מכסה את עבודות התיקון, שיצטרכו בגלל הנזק שיגרם כתוצאה מהשימוש ברכב לא נכון -
מנהל המוסך מבקר ברכב עם השוכר וכל תקלה ו/או ליקוי שיש לרכב הוא רושם בדו''ח, ושני הצדדים מאשרים את הדו''ח בחתימתם. לאחר החזרת הרכב מתרחשת ביקורת חוזרת כשיצויין כל קילקול ונעשית השוואה בין הדו''ח הקודם לבין החדש -
במידה והתברר, כי קיים קילקולים חדשים, החברה רשאית לתבוע מהשוכר לפצות את מחיר התיקון של הקילקולים האלה, במידה והפגימות האלה אינן מתאימות להנחייותיה של חברת הביטוח -

 

במקרה והיתה תאונת דרכים או שהתגלו על הרכב פגימות, שריטות, זכוכית שבורה וכד' השוכר חייב להודיע על זה ל -
הנהלת החברה לטלפון: +995 593 93 00 99 (24/7) -
לטלפון: +995 322 444 999 ולשם האישור העובדתי לקרוא Aldagi
לחברת הביטוחs (למשטרה (122.

השוטרים חייבים לרשום דו''ח במקום תאונת הדרכים ולציין את כל הפגיעות שנגרמו בגלל התאונה. הפגיעות שלא יצויינו בדו''ח של השוטר לא יפוצו ע''י חברת הביטוח והנזק יפוצה בחשבונו של השוכר.

במידה וקרתה תאונת הדרכים לשם גרירת הרכב הפגוע נא להתקשר לחברת "גאו רנת קאר".

במקרה והיתה תאונת הדרכים והתברר, כי השוכר היה תחת השפעת אלכוהול/סמים, אז השוכר יפצה את הנזק שנגרם לרכב והוא יהיה מחוייב לפצות גם כן את הנזק שנגרם לרכב ע''י הגופים השלישיים.

העברת זכות הנהיגה לגוף השלישי ע''י השוכר תתבצע אך ורק על סמך ייפוי הכוח, שיתן ע''י החברה שלנו. במקרה והגוף השלישי הזה עשה תאונת דרכים ואינו מצויין בחוזה ולא קיים ייפוי כוח על שמו, אז השוכר יפצה את הנזק שנגרם לרכב ע''י הגוף/ים השלישי/ם הזה/האלה.

במקרה והיתה תאונת הדרכים, והכל נעשה כפי שנאמר לעיל, אחריותו של הצרכן לא תהיה יותר מהפרנצ'יזה ללא תנאי ודמי הערבות.