GeoRentCar

"Geo Rent Car" şirkətində avtomobilin kirayələmə şərtləri

Yayılmış fikirə əsasən, avtomobilin kirayələnməsi çox asandır. "Geo Rent Car" şirkətində Gürcüstan ərazisində qüvvədə olan pasportun və sürücülük vəsiqəsinin təqdim edilməsi əsasında avtomobili yaş və idarəetmə stajı tələblərinə cavab verən hər kəs əldə edə bilər.

Avtomaşını kirayələmək üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi proseduru ortalama 15-20 dəqiqəni əhatə edir.

"Geo Rent Car" şirkəti kirayələnmiş avtomobillərin sürücülərinə aşağıdakı tələbləri qoyur:

 1. Avtomobil edə bilər, icarəyə nəfər yaşı 21-65 yaş.
 2. Minimum ikiillik idarəetmə təcrübəsinə malik olması lazımdır.

Girov depoziti mütləqdir, hansı ki, təşkil edir hesablaşma günündə "Gürcüstan Milli Bankının" dəyişmə kursuna uyğun olaraq, 200 $ məbləğinin laridə ekvivalenti.

Tbilisidə avtomobillərin kirayələnməsi “Prays-vərəqində” göstərilmiş qiymətlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Tarifə avtomobilin sığorta xidmətləri daxildir: yol hadisələri, əmlaka ziyanın vurulması və avtomobilin qaçırılması təqdirində sığorta, mülki məsuliyyətin sığortalanması, vergi toplusunun bir hissəsi. Tarif şəbəkəsinə yanacaq daxil olmur. Əlavə endirimlər konkret hallarda fərdi olaraq müzakirə edilir.

Bizdə kirayələmənin mühüm prinsipini istifadəçi ilə açıq qarşılıqlı əməkdaşlıq və tam şəffaflıq təşkil edir. Avtomobillərin kirayələməsi – bizim peşəkar olduğumuz bir sahədir. Biz daima diqqətimizi avtomobilin kirayələmə şərtlərinə yetirəcəyik və avtomobilin kirayəsi müddətində istifadəçi üçün yarana biləcək anlaşılmazlıqları əvvəlcədən aradan qaldırmağa çalışırıq.

Biz ümid edirik ki, bizim avtomobillərimizlə səyahət sizə yalnız xoş təəssüratlar bəxş edəcəkdir.


Bununla yanaşı, təəssüf ki, heç kəs xoş olmayan vəziyyətlərdən sığortalanmayıb. Buna görə də biz özümüzü borclu hesab edirik ki, sizə xoş olmayan vəziyyətlərin yaranması zamanı sizin nə etməli olduğunuzu izah edək. Məhz elə buna görə avtomobilin istismarı zamanı mümkün olan münaqişələri aradan qaldırmaq məqsədilə sizdən xahiş edirik, şirkətimiz tərəfindən sizə avtomobilin verilməsi zamanı verilmiş müqavilənin şərtlərinə diqqət yetirəsiniz.

Aşağıda sizin mütləq diqqət yetirməli olduğunuz anlar göstərilib:

 • Bütün avtomobillər Gürcüstanın aparıcı sığorta şirkətləri tərəfindən ziyan, risk və qaçırılma hallarında sığortalanıb. Sığortaya girov məbləğinə bərabər olan şərtsiz franşiza daxildir.
 • Avtomobilin istismarı zamanı yaranan texniki problemlər təqdirində, şirkət sizə dərhal bizim mütəxəssislərimizi göndərəcəkdir.
 • Avtomobilin kirayələnməsi zamanı müştəriyə müəyyən miqdarda benzin veriləcək, bu da təhvil-təslim aktında göstəriləcəkdir.
 • Daha sonra istifadəçi avtomobilin yanacaqla və müvafiq texniki xarakteristikalarla təchiz edilməsini öz ehtiyaclarına uyğun olaraq təmin edəcəkdir.
 • Avtomobil, onun verildiyi zaman içində olduğu miqdarda benzinlə qaytarılmalıdır.
 • Avtomobilin qaytarılması zamanı artıq benzinin aşkar edilməsi təqdirində, onun dəyəri qaytarılmır.
 • Avtomobil təmiz şəkildə və təmiz salonu ilə qaytarılmalıdır.
 • Çirklənmiş avtomobilin qaytarılması təqdirində təhvil-təslim aktının proseduru çətinləşəcək və daha çox zaman alacaqdır. Bununla yanaşı, avtokirayələmə qiymətlərinə uyğun olaraq avtomobilin yuma və salonun təmizləmə qiyməti tutulacaqdır.
 • Kirayəyə götürən "Geo Rent Car" şirkəti tərəfindən verilmiş avtomobilin istismarı ilə əlaqədar olan təlimatın tələblərini yerinə yetirməlidir.
 • Avtomobilin qeyri-düzgün istismarına görə yaranan zədələmələrin təmir işlərinin dəyəri kirayəyə götürən tərəfindən ödənilir.
 • Avtomobilin verilməsi zamanı avtoparkın meneceri kirayəyə götürənlə birlikdə avtomobilin ilkin baxışını keçirir və bütün mövcud olan zədələmələri akta daxil edir, hər iki tərəf aktı öz imzası ilə təsdiq edir. Avtomobil qaytarıldıqdan sonra təkrar baxış keçirilir, bütün zədələmələr qeyd edilir və avtomobilin verilməsinədək doldurulmuş aktla müqayisə edilir.
 • Şirkətin hüququ vardır ki, yeni zədələmələrin movcud olması təqdirində kirayəyə götürənə təmir işlərinin dəyəri məbləğində iddiaları təqdim etsin, əgər həmin zədələmələr sığorta şirkətinin tələblərinə uyğun deyildirsə.
 • Avto-yol hadisəsi zamanı və ya avtomobildə deformasiyaların, cızıqların, sındırılmış şüşələrin və s. aşkar edilməsi zamanı, kirayəyə götürən bu barədə aşağıdakı qurumları xəbərdar etməlidir:
  1. Şirkətin dispeçer xidmətini +995 593 93 00 99 (24/7) telefon nömrəsi vasitəsilə.
  2. Sığorta şirkətinin (Aldagi) dispeçer xidmətini
   +995 322 444 999 telefon nömrəsi vasitəsilə və sənədli qeyd etmə üçün polis 122 çağırılmalıdır.
 • Polis əməkdaşları avto-yol hadisəsi yerində protokolu rəsmiləşdirməli və qəza nəticəsində yaranan bütün zədələmələri qeyd etməlidirlər. Polis tərəfindən tərtib edilmiş protokola düşməmiş bütün zədələmələr sığorta şirkəti tərəfindən ödənilməyəcək və kirayəyə götürənin hesabından kompensasiya ediləcəkdir.
 • Qəza təqdirində, zədələnmiş avtomobilin avto-yol hadisəsi yerindən evakuasiyası üçün "Geo Rent Car" şirkəti ilə əlaqə saxlayın.
 • Əgər avto-yol hadisəsi zamanı kirayəyə götürən alkoqol və ya narkotik maddələrin təsiri altındadırsa , avtomobilə vurulmuş ziyan və həmçinin üçüncü şəxslər tərəfindən vurulmuş ziyan kirayəyə götürən tərəfindən ödəniləcəkdir.
 • Kirayəyə götürən tərəfindən idarə etmək hüququnun üçüncü şəxsə verilməsi yalnız bizim şirkətimiz tərəfindən verilmiş etibarnamə ilə mümkündür. Üçüncü şəxs tərəfindən idarə edərkən baş vermiş avto-yol hadisəsi zamanı, əgər həmin şəxsin adı müqavilədə göstərilməyibsə və əgər şirkət tərəfindən onun adına etibarnamə verilməyibsə, avtomobilə vurulmuş ziyan və həmçinin üçüncü şəxslər tərəfindən vurulmuş ziyan kirayəyə götürən tərəfindən ödənilir.
 • Bütün yuxarıda göstərilən qaydalara uyğun olaraq rəsmiləşdirilmiş avto-yol hadisəsi zamanı istifadəçinin məsuliyyəti şərtsiz franşizadan və girov depozitindən artıq olmur.