.להזמנת רכב

בחירה של תקופת ההשכרה
בחירה המכונית
נתונים אישיים
צעד 1
צעד 2
צעד 3

קבלת רכב

תאריך*
זמן* ש ד
מקום*

החזר רכב

תאריך*
זמן* ש ד
מקום*

כמות הימים

תקופת השכרה מינימאלית - 1 יום
1-3 days - mileage limit is 200 km per day

רמת גימור

Nissan Micra 1.2 AT or similar

Nissan Micra 1.2 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.0

מזגן יש

Nissan Micra 1.2 AT or similar (100% advance payment)

Nissan Micra 1.2 AT

מחיר להשכרה

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$15 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.0

מזגן יש

Hyundai Getz 1.4 AT or similar

Hyundai Getz 1.4 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.5

מזגן יש

Hyundai Getz 1.4 AT or similar (100% advance payment)

Hyundai Getz 1.4 AT

מחיר להשכרה

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.5

מזגן יש

Nissan Note 1.5 AT or similar

Nissan Note 1.5 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 7.0

מזגן יש

Nissan Note 1.5 AT or similar (100% advance payment)

Nissan Note 1.5 AT

מחיר להשכרה

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 7.0

מזגן יש

Toyota Yaris 1.3 AT or similar

Toyota Yaris 1.3 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.0

מזגן יש

Toyota Yaris 1.3 AT or similar (100% advance payment)

Toyota Yaris 1.3 AT

מחיר להשכרה

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.0

מזגן יש

Volkswagen Polo 1.4 AT or similar

Volkswagen Polo 1.4 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.5

מזגן יש

Volkswagen Polo 1.4 AT or similar (100% advance payment)

Volkswagen Polo 1.4 AT

מחיר להשכרה

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$20 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 6.5

מזגן יש

Nissan Tiida 1.5 AT or similar

Nissan Tiida 1.5 AT

מחיר להשכרה

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 7.0

מזגן יש

Nissan Tiida 1.5 AT or similar (100% advance payment)

Nissan Tiida 1.5 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 7.0

מזגן יש

Volkswagen Golf 2.0 AT or similar

Volkswagen Golf 2.0 AT

מחיר להשכרה

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 8.0

מזגן יש

Volkswagen Golf 2.0 AT or similar (100% advance payment)

Volkswagen Golf 2.0 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 8.0

מזגן יש

Mazda-3 2.0 AT or similar

Mazda-3 2.0 AT

מחיר להשכרה

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 8.0

מזגן יש

Mazda-3 2.0 AT or similar (100% advance payment)

Mazda-3 2.0 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 8.0

מזגן יש

Ford Focus 1.6 AT or similar

Ford Focus 1.6 AT

מחיר להשכרה

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 8.0

מזגן יש

Ford Focus 1.6 AT or similar (100% advance payment)

Ford Focus 1.6 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 8.0

מזגן יש

Toyota Corolla 1.6 AT or similar

Toyota Corolla 1.6 AT

מחיר להשכרה

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 7.5

מזגן יש

Toyota Corolla 1.6 AT or similar (100% advance payment)

Toyota Corolla 1.6 AT

מחיר להשכרה

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$25 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 7.5

מזגן יש

Subaru Forester 2.0 AT 4x4 or similar

Subaru Forester 2.0 AT 4x4

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Subaru Forester 2.0 AT 4x4 or similar (100% advance payment)

Subaru Forester 2.0 AT 4x4

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4 or similar

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 11.0

מזגן יש

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4 or similar (100% advance payment)

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 11.0

מזגן יש

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 or similar

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 or similar (100% advance payment)

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Honda CRV 2.4 AT 4x4 or similar

Honda CRV 2.4 AT 4x4

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Honda CRV 2.4 AT 4x4 or similar (100% advance payment)

Honda CRV 2.4 AT 4x4

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4 or similar

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 12.0

מזגן יש

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4 or similar (100% advance payment)

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 12.0

מזגן יש

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT or similar

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 13.0

מזגן יש

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT or similar (100% advance payment)

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 13.0

מזגן יש

Ford Explorer 4.0 AT or similar

Ford Explorer 4.0 AT

מחיר להשכרה

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$40 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$40 / יום

$85 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 15.0

מזגן יש

Ford Explorer 4.0 AT or similar (100% advance payment)

Ford Explorer 4.0 AT

מחיר להשכרה

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$40 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$40 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 15.0

מזגן יש

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 or similar

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 or similar (100% advance payment)

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4

מחיר להשכרה

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$30 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 4

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 10.0

מזגן יש

Nissan Pathfinder 3.5 AT or similar

Nissan Pathfinder 3.5 AT

מחיר להשכרה

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$70 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$55 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 13.0

מזגן יש

Nissan Pathfinder 3.5 AT or similar (100% advance payment)

Nissan Pathfinder 3.5 AT

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 13.0

מזגן יש

Mitsubishi Montero 3.5 AT or similar

Mitsubishi Montero 3.5 AT

מחיר להשכרה

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 14.0

מזגן יש

Mitsubishi Montero 3.5 AT or similar (100% advance payment)

Mitsubishi Montero 3.5 AT

מחיר להשכרה

$65 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

$60 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 14.0

מזגן יש

Toyota 4Runner 4.0 AT or similar

Toyota 4Runner 4.0 AT

מחיר להשכרה

$80 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$80 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$85 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 15.0

מזגן יש

Toyota 4Runner 4.0 AT or similar (100% advance payment)

Toyota 4Runner 4.0 AT

מחיר להשכרה

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$40 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$45 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 15.0

מזגן יש

Toyota Sequoia 4.7 AT or similar

 Toyota Sequoia 4.7 AT

מחיר להשכרה

$80 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$80 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$85 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 18.0

מזגן יש

Toyota Sequoia 4.7 AT or similar (100% advance payment)

 Toyota Sequoia 4.7 AT

מחיר להשכרה

$70 / יום

$60 / יום

$50 / יום

$40 / יום

$70 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$45 / יום

$80 / יום

$75 / יום

$70 / יום

$65 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 18.0

מזגן יש

Dodge Grand Caravan 3.3 AT or similar

Dodge Grand Caravan 3.3 AT

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 11.0

מזגן יש

Dodge Grand Caravan 3.3 AT or similar (100% advance payment)

Dodge Grand Caravan 3.3 AT

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 11.0

מזגן יש

Mitsubishi Grandis 2.4 AT or similar

Mitsubishi Grandis 2.4 AT

מחיר להשכרה

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$65 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 11.0

מזגן יש

Mitsubishi Grandis 2.4 AT or similar (100% advance payment)

Mitsubishi Grandis 2.4 AT

מחיר להשכרה

$50 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$35 / יום

$50 / יום

$45 / יום

$45 / יום

$40 / יום

$60 / יום

$55 / יום

$50 / יום

$45 / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 5-7

סוג דלק בנזין

צריכת דלק ל/ 100 קמ"ש 11.0

מזגן יש

Mercedes Benz Viano or similar (עם נהג)

Mercedes Benz Viano

מחיר להשכרה

$130 / יום

$125 / יום

$ / יום

$ / יום

$130 / יום

$125 / יום

$ / יום

$ / יום

$130 / יום

$125 / יום

$ / יום

$ / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 6

סוג דלק בנזין

מזגן יש

Mercedes Benz Viano or similar (עם נהג) (100% advance payment)

Mercedes Benz Viano

מחיר להשכרה

$125 / יום

$120 / יום

$ / יום

$ / יום

$125 / יום

$120 / יום

$ / יום

$ / יום

$125 / יום

$120 / יום

$ / יום

$ / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 6

סוג דלק בנזין

מזגן יש

Mercedes Benz Viano Long or similar (עם נהג)

Mercedes Benz Viano Long

מחיר להשכרה

$150 / יום

$145 / יום

$ / יום

$ / יום

$150 / יום

$145 / יום

$ / יום

$ / יום

$150 / יום

$145 / יום

$ / יום

$ / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 7

סוג דלק בנזין

מזגן יש

Mercedes Benz Viano Long or similar (עם נהג) (100% advance payment)

Mercedes Benz Viano Long

מחיר להשכרה

$145 / יום

$140 / יום

$ / יום

$ / יום

$145 / יום

$140 / יום

$ / יום

$ / יום

$145 / יום

$140 / יום

$ / יום

$ / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 7

סוג דלק בנזין

מזגן יש

Mercedes Benz Sprinter or similar (עם נהג)

Mercedes Benz Sprinter

מחיר להשכרה

$150 / יום

$145 / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 16-21

סוג דלק בנזין

מזגן יש

Mercedes Benz Sprinter or similar (עם נהג) (100% advance payment)

Mercedes Benz Sprinter

מחיר להשכרה

$145 / יום

$140 / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

$ / יום

ההזמנה שלך:
כמות הימים: 2
.שכר הדירה הוא: $0

כמות מקומות 16-21

סוג דלק בנזין

מזגן יש

$5 / יום $4 / יום $3 / יום $2 / יום
$30 / יום $30 / יום $30 / יום $30 / יום
$50 / יום $50 / יום $45 / יום $45 / יום

אביזרים

(מושב הילד (0-1 שנים

$5 / יום $4 / יום $3 / יום $2 / יום
(מושב הילד (1-4 שנים

$5 / יום $4 / יום $3 / יום $2 / יום
(מושב הילד (3-12 שנים

$5 / יום $4 / יום $3 / יום $2 / יום
Garmin 4.3

$5 / יום $4 / יום $3 / יום $2 / יום
Thule PACIFIC 200, 400 l תיבת גג

$10 / יום $8 / יום $6 / יום $4 / יום
שרשראות שלג

$5 / יום $4 / יום $3 / יום $2 / יום

שם*

שם משפחה*

ארץ*

עיר*

טלפון*

E-mail*

גיל*

מין*

Additional information
THANK YOU FOR CHOOSING OUR SERVICE! Our manager will consider Your request and answer you in 30 min during working hours. We can assure you'll get the best offer we have.