ავტომობილის დაჯავშნის ფორმა

ქირის პერიოდის არჩევა
მანქანის არჩევა
პირადი მონაცემები
ნაბიჯი 1
ნაბიჯი 2
ნაბიჯი 3

მანქანის მიღება

თარიღი*
დრო*
ადგილი*

მანქანის ჩაბარება

თარიღი*
დრო*
ადგილი*

დღეების რაოდენობა

მინიმალური საიჯარო ვადა - 1 დღე
1-3 days - mileage limit is 200 km per day

მანქანის კლასი

Nissan Micra 1.2 AT or similar

Nissan Micra 1.2 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan Micra 1.2 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Nissan Micra 1.2 AT

ქირის ფასი

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$15 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.0

კონდიციონერი აქვს

Hyundai Getz 1.4 AT or similar

Hyundai Getz 1.4 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.5

კონდიციონერი აქვს

Hyundai Getz 1.4 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Hyundai Getz 1.4 AT

ქირის ფასი

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.5

კონდიციონერი აქვს

Nissan Note 1.5 AT or similar

Nissan Note 1.5 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 7.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan Note 1.5 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Nissan Note 1.5 AT

ქირის ფასი

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 7.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota Yaris 1.3 AT or similar

Toyota Yaris 1.3 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota Yaris 1.3 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Toyota Yaris 1.3 AT

ქირის ფასი

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.0

კონდიციონერი აქვს

Volkswagen Polo 1.4 AT or similar

Volkswagen Polo 1.4 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.5

კონდიციონერი აქვს

Volkswagen Polo 1.4 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Volkswagen Polo 1.4 AT

ქირის ფასი

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$20 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 6.5

კონდიციონერი აქვს

Nissan Tiida 1.5 AT or similar

Nissan Tiida 1.5 AT

ქირის ფასი

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 7.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan Tiida 1.5 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Nissan Tiida 1.5 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 7.0

კონდიციონერი აქვს

Volkswagen Golf 2.0 AT or similar

Volkswagen Golf 2.0 AT

ქირის ფასი

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 8.0

კონდიციონერი აქვს

Volkswagen Golf 2.0 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Volkswagen Golf 2.0 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 8.0

კონდიციონერი აქვს

Mazda-3 2.0 AT or similar

Mazda-3 2.0 AT

ქირის ფასი

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 8.0

კონდიციონერი აქვს

Mazda-3 2.0 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Mazda-3 2.0 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 8.0

კონდიციონერი აქვს

Ford Focus 1.6 AT or similar

Ford Focus 1.6 AT

ქირის ფასი

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 8.0

კონდიციონერი აქვს

Ford Focus 1.6 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Ford Focus 1.6 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 8.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota Corolla 1.6 AT or similar

Toyota Corolla 1.6 AT

ქირის ფასი

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 7.5

კონდიციონერი აქვს

Toyota Corolla 1.6 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Toyota Corolla 1.6 AT

ქირის ფასი

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$25 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 7.5

კონდიციონერი აქვს

Subaru Forester 2.0 AT 4x4 or similar

Subaru Forester 2.0 AT 4x4

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Subaru Forester 2.0 AT 4x4 or similar (100%-ით გადახდა)

Subaru Forester 2.0 AT 4x4

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4 or similar

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 11.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4 or similar (100%-ით გადახდა)

Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4x4

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 11.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 or similar

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 or similar (100%-ით გადახდა)

Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Honda CRV 2.4 AT 4x4 or similar

Honda CRV 2.4 AT 4x4

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Honda CRV 2.4 AT 4x4 or similar (100%-ით გადახდა)

Honda CRV 2.4 AT 4x4

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4 or similar

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 12.0

კონდიციონერი აქვს

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4 or similar (100%-ით გადახდა)

Suzuki Grand Vitara 2.7 AT 4x4

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 12.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT or similar

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 13.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 13.0

კონდიციონერი აქვს

Ford Explorer 4.0 AT or similar

Ford Explorer 4.0 AT

ქირის ფასი

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$85 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 15.0

კონდიციონერი აქვს

Ford Explorer 4.0 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Ford Explorer 4.0 AT

ქირის ფასი

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 15.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 or similar

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 or similar (100%-ით გადახდა)

Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4

ქირის ფასი

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$30 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 4

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 10.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan Pathfinder 3.5 AT or similar

Nissan Pathfinder 3.5 AT

ქირის ფასი

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 13.0

კონდიციონერი აქვს

Nissan Pathfinder 3.5 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Nissan Pathfinder 3.5 AT

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 13.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Montero 3.5 AT or similar

Mitsubishi Montero 3.5 AT

ქირის ფასი

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 14.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Montero 3.5 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Mitsubishi Montero 3.5 AT

ქირის ფასი

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 14.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota 4Runner 4.0 AT or similar

Toyota 4Runner 4.0 AT

ქირის ფასი

$80 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$85 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 15.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota 4Runner 4.0 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Toyota 4Runner 4.0 AT

ქირის ფასი

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 15.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota Sequoia 4.7 AT or similar

 Toyota Sequoia 4.7 AT

ქირის ფასი

$80 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$85 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 18.0

კონდიციონერი აქვს

Toyota Sequoia 4.7 AT or similar (100%-ით გადახდა)

 Toyota Sequoia 4.7 AT

ქირის ფასი

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$80 / დღე-ღამე

$75 / დღე-ღამე

$70 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 18.0

კონდიციონერი აქვს

Dodge Grand Caravan 3.3 AT or similar

Dodge Grand Caravan 3.3 AT

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 11.0

კონდიციონერი აქვს

Dodge Grand Caravan 3.3 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Dodge Grand Caravan 3.3 AT

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 11.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Grandis 2.4 AT or similar

Mitsubishi Grandis 2.4 AT

ქირის ფასი

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$65 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 11.0

კონდიციონერი აქვს

Mitsubishi Grandis 2.4 AT or similar (100%-ით გადახდა)

Mitsubishi Grandis 2.4 AT

ქირის ფასი

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$35 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

$40 / დღე-ღამე

$60 / დღე-ღამე

$55 / დღე-ღამე

$50 / დღე-ღამე

$45 / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 5-7

საწვავის ტიპი ბენზინი

საწვავის საშუალო ხარჯი ლ/100 კმ. 11.0

კონდიციონერი აქვს

Mercedes Benz Viano or similar (მძღოლთან ერთად)

Mercedes Benz Viano

ქირის ფასი

$130 / დღე-ღამე

$125 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$130 / დღე-ღამე

$125 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$130 / დღე-ღამე

$125 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 6

საწვავის ტიპი ბენზინი

კონდიციონერი აქვს

Mercedes Benz Viano or similar (მძღოლთან ერთად) (100%-ით გადახდა)

Mercedes Benz Viano

ქირის ფასი

$125 / დღე-ღამე

$120 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$125 / დღე-ღამე

$120 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$125 / დღე-ღამე

$120 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 6

საწვავის ტიპი ბენზინი

კონდიციონერი აქვს

Mercedes Benz Viano Long or similar (მძღოლთან ერთად)

Mercedes Benz Viano Long

ქირის ფასი

$150 / დღე-ღამე

$145 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$150 / დღე-ღამე

$145 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$150 / დღე-ღამე

$145 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 7

საწვავის ტიპი ბენზინი

კონდიციონერი აქვს

Mercedes Benz Viano Long or similar (მძღოლთან ერთად) (100%-ით გადახდა)

Mercedes Benz Viano Long

ქირის ფასი

$145 / დღე-ღამე

$140 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$145 / დღე-ღამე

$140 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$145 / დღე-ღამე

$140 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 7

საწვავის ტიპი ბენზინი

კონდიციონერი აქვს

Mercedes Benz Sprinter or similar (მძღოლთან ერთად)

Mercedes Benz Sprinter

ქირის ფასი

$150 / დღე-ღამე

$145 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 16-21

საწვავის ტიპი ბენზინი

კონდიციონერი აქვს

Mercedes Benz Sprinter or similar (მძღოლთან ერთად) (100%-ით გადახდა)

Mercedes Benz Sprinter

ქირის ფასი

$145 / დღე-ღამე

$140 / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

$ / დღე-ღამე

თქვენი შეკვეთა:
დღეების რაოდენობა: 2
ქირის ღირებულება შეადგენს: $0

ადგილების რაოდ 16-21

საწვავის ტიპი ბენზინი

კონდიციონერი აქვს

$5 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე $3 / დღე-ღამე $2 / დღე-ღამე
$30 / დღე-ღამე $30 / დღე-ღამე $30 / დღე-ღამე $30 / დღე-ღამე
$50 / დღე-ღამე $50 / დღე-ღამე $45 / დღე-ღამე $45 / დღე-ღამე

აქსესუარები

საბავშვო სავარძელი 0-1 წ

$5 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე $3 / დღე-ღამე $2 / დღე-ღამე
საბავშვო სავარძელი 1-4 წ

$5 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე $3 / დღე-ღამე $2 / დღე-ღამე
საბავშვო სავარძელი 3-12 წ

$5 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე $3 / დღე-ღამე $2 / დღე-ღამე
GPS-ნავიგატორი Garmin 4.3

$5 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე $3 / დღე-ღამე $2 / დღე-ღამე
დამატებითი საბარგული Thule PACIFIC 200, 400 ლ

$10 / დღე-ღამე $8 / დღე-ღამე $6 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე
ჯაჭვი

$5 / დღე-ღამე $4 / დღე-ღამე $3 / დღე-ღამე $2 / დღე-ღამე

სახელი*

გვარი*

ქვეყანა*

ქალაქი*

ტელეფონი*

ელ-ფოსტა*

ასაკი*

სქესი*

Additional information
გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი სერვისი! ჩვენი მენეჯერი განიხილავს თქვენს შეკვეთას და დაგიკავშირდებათ უქხლოეს დროს.