GeoRentCar

Մինիվեն MPV դասի "M"


Dodge Grand Caravan 3.3 AT Մինիվեն MPV դասի "M"

Գին վարձակալության օրում
 

1-3 օր $55
4-7 օր $50
8-15 օր $45
16-30 օր $40

Mitsubishi Grandis 2.4 AT Մինիվեն MPV դասի "M"

Գին վարձակալության օրում
 

1-3 օր $55
4-7 օր $50
8-15 օր $45
16-30 օր $40

Mercedes Benz Viano (վարորդներով) Մինիվեն MPV դասի "M"

Գին վարձակալության օրում
 

1-3 օր $130
4-7 օր $125
8-15 օր պայ.
16-30 օր պայ.

Mercedes Benz Viano Long (վարորդներով) Մինիվեն MPV դասի "M"

Գին վարձակալության օրում
 

1-3 օր $150
4-7 օր $145
8-15 օր պայ.
16-30 օր պայ.

Mercedes Benz Sprinter (վարորդներով) Մինիվեն MPV դասի "M"

Գին վարձակալության օրում
 

1-3 օր $150
4-7 օր $145
8-15 օր պայ.
16-30 օր պայ.
Chat